Konstrukcje stalowe i morskie

 • Statki
 • Offshory
 • Platformy Wiertnicze
 • Elektrownie Wiatrowe
 • Konstrukcje Stalowe
 • Zbiorniki, silosy, hale stalowe,
 • Wiadukty, mosty
 • Hale przemysłowe
 • Wykonujemy prace montersko ślusarskie, elektryczne, systemy p.poż 
 • antykorozja
 • na lądzie, jak i na morzu Wykonujemy prace w stoczniach oraz w trakcie trwania rejsów.
 • Dzięki zastosowaniu technik alpinistycznych jesteśmy w stanie wykonać każdą powierzoną nam pracę, nie zakłócając przy tym prac innych załóg.
 • Prace przy zastosowaniu alpinistyki obniżają koszta oraz skracają czas trwan
  ia usług remontowych.


PRACE MALARSKIE

 •  mycie wysokociśnieniowe 500 bar, 
 •  czyszczenie typu ST jak i SA, malowanie miejscowe i całościowe (t/u )F/c) przy użyciu technik ręcznych (pędzle, wałki),
 • natryskowych (aparatem Grako )
vh nmnhm